Om oss

För att skapa goda arbetsmiljöer krävs kunskap och kreativitet. CITRON Design är din samarbetspartner genom hela inredningsprojektet – från första idé till färdig inredning. Genom att vända på arbetsprocessen ser vi till att du i ett tidigt skede får reda på kostnader och leveranstider. Du vet när allt kommer att vara klart och kan sova gott om natten.

Mer om CITRON design

Vad vi gör

CITRON Design arbetar med varumärkesbyggande inredningsdesign. Våra uppdrag består av såväl traditionella arbetsplatser som aktivitetsbaserade kontor samt kreativa mötesrum. Vi inreder även offentliga miljöer som butiker, köpcentrum, hotell, restauranger och caféer.

 

Vi är leverantörsoberoende vilket ger dig tillgång till vårt stora nätverk av arkitekter, specialister, tillverkare och leverantörer från hela världen. Som din samarbetspartner tar vi oss an hela inredningsprocessen – koncept, projektering och logistik – och leder projektet hela vägen.

Det betyder att vi hjälper dig med rådgivning vid val av arkitekt, tar fram en möbleringsplan, sköter upphandling av inredning samt deltar i byggmöten.  I den sista fasen av inredningsprojektet håller vi i leveranser, montering och besiktning. Och så när allt är klart, utvärdering och uppföljning.

Det här gör vi för miljön

CITRON Design strävar efter att skapa hälsosamma arbetsmiljöer för våra kunder. Det betyder att material och produkter alltid väljs utifrån vad som är bäst för miljön, människan och ekonomin. Energi och resurser hanteras sparsamt och stor hänsyn tas till kretsloppet.


Vi bidrar till hållbarhet och återvinning

Samtidigt arbetar vi ständigt med att minska vår egen påverkan på miljö och klimat genom att välja förnybara energikällor som vattenkraft, vindkraft, biobränsle och solenergi. Allt vårt eget avfall – från hushållssopor till datorer – källsorteras direkt i huset.

Grönt hyresavtal med livscykeltänkande

Med vår hyresvärd Vasakronan har vi tecknat ett grönt hyresavtal där vi gemensamt bidrar till en bättre miljö. Vasakronan förvaltar sina fastigheter utifrån ett livscykeltänkande och deras energianvändning är hela 47 procent (2016) bättre än genomsnittet i fastighetsbranschen.

Några hållpunkter i vår miljöpolicy

  • I vår lokal använder vi byggmaterial med minimal negativ miljöpåverkan till vår egen lokal.
  • Vi köper enbart miljömärkt el, enligt Naturskyddsföreningens direktiv om Bra Miljöval.
  • Varje år undersöker vi möjligheterna att minska användningen av värme och kyla.
  • Vi gör regelbundna elkartläggningar för att identifiera, genomföra och bekosta elbesparingar.
  • Vi diskuterar ständigt olika förbättringar inom miljöområdet.

Det här kan du göra för miljön

Genom oss kan du vara med och påverka. Med vår erfarenhet hjälper vi er att hitta material och möbler som håller länge, i er miljö. Och vi rekommenderar gärna tillverkare och certifierade produkter som motsvarar era egna miljökrav.


Miljöpåverkan hela vägen

I produktionen av varje möbel ingår moment som påverkar miljön. Det börjar med valet av råvaror, hur produkterna tillverkas i fabriken, typ av emballage och hur lång transporten är. Produkterna ska inte avge skadliga ämnen när de används. Och när de har tjänat ut måste de tas om hand. Vi har erfarenhet av hela kedjan och kan hjälpa till med allt från inköp till återvinning.

Koll på miljöcertifieringar
Många tillverkare av inredning är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och antalet miljömärkta produkter ökar. Däremot använder hela branschen fortfarande lastbilar som transportmedel för gods inom Europa. Vi kontrollerar löpande vad respektive tillverkare gör i sitt miljöarbete samt vilka produkter de certifierar.

 

 

Vi hjälper dig med

  • Välja inredning från tillverkare som är miljöcertifierade.
  • Påverka utsläppen av koldioxid genom att välja tillverkningsland för inredningen.
  • Transport av godset med filtar, likt en flyttransport, för att spara emballage.
  • Källsortera nödvändigt emballage och lämna till återvinning
Citron
VI GER FÄRG, FORM OCH FUNKTION ÅT DIN INREDNING. FRÅN STORA OCH SMÅ KONTOR TILL BUTIKER, HOTELL, RESTAURANGER OCH CAFÉER. OAVSETT HUR DITT INREDNINGSPROJEKT SER UT HJÄLPER VI DIG ATT SKAPA EN MILJÖ DÄR MÄNNISKOR TRIVS OCH FÖRETAG VÄXER.
Kontakt

+46 (0)8-466 95 55

info@citrondesign.se

Nyhetsbrev